Plattform

En modern, flexibel, säker och robust plattform som täcker hela värdekedjan för digital kommunikation

Centraliserad, säker och tillförlitlig åtkomst till dina data dygnet runt, året om

Vår integrerade SaaS-lösning för fakturor, aviseringar och betalningar, som täcker hela processen från början till slut, körs på Orbyt-plattformen och kan enkelt integreras med en mängd olika äldre och moderna applikationer.

VIKTIGA EGENSKAPER

Orbyt-plattformen

Orbyt-plattformen hanterar alla typer av utgående och inkommande filer och kanaler mellan olika system.

  • Kontrollpanel för självbetjäning
  • Säkerhet och stabilitet
  • Enkel ERP-/CRM-integration
  • Arkiv

Se hur Orbyt kan hjälpa din organisation

Plattformsfunktioner

Orbyt är en snabbimplementerad, skräddarsydd lösning som anpassar sig till dina system och datakällor. Det krävs inga förändringar i dina IT-system. Implementeringen tar veckor snarare än månader.

Illustration of computer showing Orbyt dashboard

Kontrollpanel för självbetjäning

Panel möjlighet till detaljinfo med realtidsinformation om produktion, distribution och betalstatus.

Illustration of computer screen showing Orbyt portal with different types of documents all being imported

Arkiv

Fullständig PDF-arkivering lagras och auto-raderas baserat på retentionsregler. Arkiverade data kan visas antingen via Orbyt-portalen eller via ett API.

Illustration of devices and padlock - Orbyt security

Säkerhet och stabilitet

Orbyt körs till 100 % på kärnplattformen. För att säkra plattformen finns ett omfattande system för informationssäkerhet. Orbyts tillvägagångssätt för informationssäkerhet och dataskydd, inklusive ledningssystem, är alla i enlighet med tillämpliga ackrediteringar.

Illustration of computer screen showing web page with laptop next to it showing code - Orbyt

API

Orbyts plattform integreras sömlöst med befintliga och äldre system. Alla data, oavsett om de är från ERP, CRM eller annan programvara, kan stödjas.

Fördelarna

Kundupplevelse och personlig kommunikation

Kunderna kan välja önskade fakturerings- och kommunikationsmetoder.

Minska kostsamma försenade betalningar och förbättra likviditeten

Automatiska smarta påminnelser och flexibla betalalternativ får dina fakturor betalda snabbare.

Realtidsanalys och rapportering

Se faktureringsstatus i realtid och få insikter du kan reagera på.

Dynamiska marknadsföringszoner

Inkludera enkelt merförsäljning, regeländringar eller viktiga meddelanden. Minska behovet av ytterligare kundmeddelanden och ändringskostnader.

Prioritera värdefull personaltid

Manuell bearbetning tar tid och ökar risken för mänskliga fel.

Förbättra företagets samhällsansvar (CSR)

Varje digitalt skickad faktura minskar koldioxidutsläppen med 25 gram jämfört med en pappersfaktura.

SIFFRORNA TALAR SITT TYDLIGA SPRÅK

Vi hjälper våra kunder att lyckas med sina digitala transformationsmål

DOKUMENTERADE KUNDRESULTAT

36%

Ökning av nya prenumeranter genom att erbjuda en ny digital betalkanal

20m

Årliga besparingar sedan implementeringen av Orbyt

10x

Ökad digital fakturering sedan implementeringen av Orbyt

98%

Digital distributionsgrad. Från 66 % till 98 % på sex år

25g

Minskning av koldioxidavtryck (per dokument från papper till digitalt)

ORBYT LEVERERAR

200+

CRM-/ERP-integrationer

250+

Lyckade projektintegrationer

100%

Systemtillgänglighet

89%

Andel ärenden som löses vid första kontakt med supporten

84%

Genomsnittlig digitaliseringsgrad

Statistik baserad på kundrapportering

quote

"Vi har blivit mycket effektivare på flera sätt. Mer än något annat är det lätt att navigera, även för helt ny kundtjänstpersonal. Det är ett fantastiskt verktyg för oss"

Trond Thorsen

Head of System Department at Lede AS.