Fakturering

Kommunicera med kunderna via den kanal de önskar

Orbyt optimerar fakturerings- och distributionsprocessen till privatpersoner och företag genom SaaS-plattformens alla kanaler

VIKTIGA EGENSKAPER

Digital distribution

Orbyt möjliggör kommunikation med dina kunder via flera kanaler

  • Anpassa din kommunikation efter kanal, geografi, demografi och/eller kundtyp
  • Optimera distributionen genom kanalprioritering och kundpreferens
  • Affärslogik som genererar automatiserad kommunikation via valfri kanal

Se hur Orbyt kan hjälpa din organisation

Distribution i rätt kanal

Orbyt hjälper dig att driva digitaliseringen och minska miljöavtrycket samtidigt som det hjälper dig att nå kunder via den kanal de önskar

Illustration of text conversation - Orbyt communications

Distribution

En flerkanalig kommunikationsplattform så att du alltid kan nå dina kunder. Oavsett vilken kanal dina kunder vill använda har Orbyt en lösning för dig.

Illustration of paper invoice alongside mobile and tablet devices - Orbyt Paper V Digital

Digitalisera ditt flöde

Med vår plattform optimerar vi ditt distributionsflöde och din kanal med en automatisk prioriteringsordning. Vi ser till att effektivisera din kommunikation med kunden på kostnadseffektivaste sätt.

Illustration of computer screen showing Orbyt portal with different types of documents all being imported

Automatisera dina flöden

Genomtänkt automatisering möjliggör en smidigare betalprocess för kunderna. Automatiska påminnelser aktiveras i lämplig kanal baserat på kundens aktuella betalstatus.

Illustration of server sending out smart reminders to different devices - Orbyt

Kanaloptimering

Orbyt uppdaterar kontinuerligt den tillgängliga kanalportföljen och integrerar med nya. Dessutom följer Orbyt de aktuella reglerna för respektive kanal vid varje given tidpunkt.

Fördelarna

Kundupplevelse och personlig kommunikation

Kunderna kan välja önskade fakturerings- och kommunikationsmetoder.

Minska kostsamma försenade betalningar och förbättra likviditeten

Automatiska smarta påminnelser och flexibla betalalternativ får dina fakturor betalda snabbare.

Realtidsanalys och rapportering

Se faktureringsstatus i realtid och få insikter du kan reagera på.

Dynamiska marknadsföringszoner

Inkludera enkelt merförsäljning, regeländringar eller viktiga meddelanden. Minska behovet av ytterligare kundmeddelanden och ändringskostnader.

Prioritera värdefull personaltid

Manuell bearbetning tar tid och ökar risken för mänskliga fel.

Förbättra företagets samhällsansvar (CSR)

Varje digitalt skickad faktura minskar koldioxidutsläppen med 25 gram jämfört med en pappersfaktura.

SIFFRORNA TALAR SITT TYDLIGA SPRÅK

Vi hjälper våra kunder att lyckas med sina digitala transformationsmål

DOKUMENTERADE KUNDRESULTAT

36%

Ökning av nya prenumeranter genom att erbjuda en ny digital betalkanal

20m

Årliga besparingar sedan implementeringen av Orbyt

10x

Ökad digital fakturering sedan implementeringen av Orbyt

98%

Digital distributionsgrad. Från 66 % till 98 % på sex år

25g

Minskning av koldioxidavtryck (per dokument från papper till digitalt)

ORBYT LEVERERAR

200+

CRM-/ERP-integrationer

250+

Lyckade projektintegrationer

100%

Systemtillgänglighet

89%

Andel ärenden som löses vid första kontakt med supporten

84%

Genomsnittlig digitaliseringsgrad

Statistik baserad på kundrapportering

quote

”Med den här modulen kan vi fokusera på kunderna och deras behov. Vi segmenterar och delar olika budskap och distribuerar naturligtvis dessa i relevanta kanaler”

Jørn Strømberg

Head of IT application operation and management at OBOS