Tietoturvan huippuosaaminen on meille ensisijaisen tärkeää

Käsittelemme Orbytilla päivittäin valtavia määriä dataa. Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on meille luottamustehtävä. Siksi otamme tietosuojan vakavasti. Käsittelemme ja suojaamme tietoa asianmukaisesti, ja varmistamme, että asiakkaidemme tiedot ovat turvassa.


Tietoturvapäällikkömme Tommy Berg vastaa tietoturvastamme ja tietojen suojaamisesta sekä asianmukaisten tietoturvastandardien ja -protokollien noudattamisesta.”Ymmärrämme Orbytissä, kuinka tärkeää on käsitellä tietoja huolellisesti ja tinkimättömästi, oli kyse sitten sisäisestä tiedosta tai asiakastiedosta. Pyrimme jatkuvasti täyttämään ja ylittämään asiakkaidemme odotukset tietoturvan suhteen. Noudatamme datan käsittelyssä periaatteita, joita ovat luottamuksellisuus, muuttumattomuus ja käytettävyys”,

sanoo Orbytin tietoturvapäällikkö Tommy Berg.”Haluamme olla itsestään selvä valinta vahvaa tietoturvaa arvostaville asiakkaille. Tarjoamme huippuluokan luotettavuuden, mukautuvuuden ja asiantuntemuksen”,

Berg jatkaa.Tommy at Orbyt

Tommy Berg, Information Security managerNäin varaudumme kyberhyökkäyksiin

Pandemian aikana nopeutunut digitalisaatio on lisännyt kyberhyökkäysten ja tietovuotojen riskiä, sillä uusia haavoittuvuuksia löytyy jatkuvasti. Jokaisen yrityksen on parannettava tietoturvaansa tietojensa suojaamiseksi.


Hyödynnämme Orbytillä

  • omaa asiantuntemustamme ja ulkoisia resursseja
  • uhka-analyysejä ja riskien tunnistamista
  • sisäistä ja ulkoista tietoturvatestausta
  • turvallista ohjelmistokehitystä
  • tietoisuuden lisäämistä koulutuksin
  • haavoittuvuuksien seurantaa ja hallintaa.

Kehityksen kärjessä pysyminen on vaikeaa jatkuvasti muuttuvien uhkien vuoksi. Orbytilla haluamme olla asiakkaidemme luotettu kumppani ja ylläpitää luottamusta koko asiakassuhteen ajan.


”Onnistuaksemme meidän on jatkuvasti kehitettävä toimintaamme ja innovoitava”,

sanoo Tommy Berg.Tietoturvakulttuurimme

Orbytissä teemme tiimityötä, ja tietoturva on koko henkilöstömme ykkösprioriteetti. Parannamme, kehitämme ja tehostamme toimintaamme jatkuvasti, jotta sopeudumme muuttuviin uhkiin ja pysymme ajan tasalla.”Orbytin johtoa myöten ymmärretään, miten tärkeää on hallita tietoturvariskejä ja varmistaa, että meillä on hyvät valmiudet käsitellä ja vähentää mahdollisia ja todellisia riskejä ja uhkia”,

sanoo Tommy Berg.Miksi ISO-sertifioinnit ovat elintärkeitä yrityksille?

Kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) laatimat ISO-sertifioinnit osoittavat yrityksen noudattavan kansainvälisiä standardeja. Sertifioinnit eivät ole vain laatuleimoja, vaan ne varmistavat yritysten tehokkuuden, laadun ja kestävän kasvun.


ISO-standardit kannustavat seuraamaan, arvioimaan ja parantamaan prosesseja jatkuvasti. Kun parantaminen on kulttuurin ytimessä, yritys pysyy kilpailukykyisenä ja mukautuvana jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.


ISO-sertifiointi auttaa yrityksiä toimimaan tehokkaasti, täyttämään asiakkaiden tarpeet, noudattamaan lakisääteisiä vaatimuksia ja osoittamaan sitoutumisensa laatuun ja kestävyyteen.


Orbytille ISO 27001 -sertifiointi on erityisen tärkeä, koska se validoi tietoturvatoimemme. Standardin noudattaminen on varmistettu riippumattomien auditointien avulla. Koko yrityksemme on sitoutunut toimimaan standardin mukaan.”Olemme huomanneet, että asiakkaamme arvostavat sitoutumistamme turvallisuuteen kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla”,

sanoo Tommy Berg.

Get started with Orbyt

  • Scalable technology
  • Comprehensive applications and services
  • Multi-channel
  • Multi-country