Orbyt panostaa tietoturvaan ja laatuun – saavutuksena ISO-sertifikaatteja

Tarjoamme korkealaatuisia palveluita ja tietoturvan huippuosaamista. Palveluidemme laadun takaavat meille myönnetyt ISO 27001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.”Nämä sertifikaatit ovat merkittävä virstanpylväs Orbytille. Ensisijaisena tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua. Samalla noudatamme korkeimpia tietoturvan ja laadunhallinnan standardeja”,

sanoo teknologiajohtaja Iselin Alnæs.


ISO 27001 -sertifiointi on tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien (ISMS) kansainvälisesti tunnetuin standardi. Se osoittaa, että Orbyt pystyy suojaamaan tehokkaasti sisäistä tietoa ja asiakkaiden arkaluonteisia tietoja. Tunnistamme, arvioimme ja hallitsemme riskejä sekä varmistamme tietojen luottamuksellisuuden, muuttumattomuuden ja saatavuuden.


Myönnetyt sertifikaatit vahvistavat Orbytin asemaa luotettavana kumppanina. Pitkäaikaisena tavoitteenamme on tarjota innovatiivisia ja luotettavia digitaalisia ratkaisuja korkeimmilla ammattitaidon, muuttumattomuuden ja asiakastyytyväisyyden standardeilla. Sertifikaatit tukevat tätä tavoitetta.


Sertifikaatit


ISO 27001: Tietoturvan hallintajärjestelmä (ISMS)

ISO 27001 -standardi keskittyy tietoturvallisuusjärjestelmän luomiseen, käyttöönottoon, ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Se auttaa tunnistamaan heikkouksia ja haavoittuvuuksia, toteuttamaan tietoturvatoimia, seuraamaan tilannetta ja suojautumaan mahdollisilta uhkilta.


Riskienhallinta:

ISO 27001 korostaa riskiperusteista lähestymistapaa tietoturvaan. Organisaatioiden on tunnistettava, arvioitava ja käsiteltävä tietoturvariskejä varmistaakseen, että ne toteuttavat asianmukaiset hallintatoimet tietojen suojaamiseksi.


Hallinta:

Standardi sisältää yksityiskohtaisia vaatimuksia ja ohjeita, joiden avulla organisaatiot toivat parantaa tietoturvan eri osa-alueita. Näitä ovat esimerkiksi käyttöoikeuksien hallinta, salaus, tietoturvakäytännöt, henkilöstön koulutus, liiketoiminnan jatkuvuus ja häiriötilanteiden käsittely.

 

ISO 9001: Laadunhallintajärjestelmä (QMS)

ISO 9001 on tunnetuin laadunhallintastandardi (QMS).

Laadunhallintajärjestelmämme noudattaa ISO 9001:2015 -standardia, joka korostaa asiakaskeskeisyyttä, johdon roolia laadunhallinnassa ja kaikkien prosessien jatkuvaa parantamista. Sertifikaatti osoittaa sitoutumisemme laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja jatkuvaan kehittämiseen.


Asiakaslähtöisyys:

ISO 9001 -standardin periaatteet kannustavat organisaatioita pitkäjänteiseen kestävyyteen, joka saavutetaan jatkuvalla prosessien kehittämisellä, materiaalivirtojen hallinnalla ja asiakastyytyväisyyttä kasvattamalla. Tämä kokonaisvaltainen toimintamalli vahvistaa Orbytin kilpailukykyä ja sopeutumiskykyä markkinoilla.


Jatkuva parantaminen:

Standardi kannustaa organisaatioita jatkuvaan prosessien ja järjestelmien parantamiseen. Prosessien ja suorituskyvyn säännöllisen arvioinnin ja analysoinnin avulla organisaatiot voivat tunnistaa kehittämiskohteita sekä tehdä toimia tehokkuuden ja laadun parantamiseksi.


Johdon rooli laadunhallinnassa:

Johdon sitoutuminen ja osallistuminen ovat olennaisen tärkeitä laadunhallinnan onnistumiselle sekä organisaation kyvylle toimittaa jatkuvasti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakkaiden vaatimukset ja odotukset.BMC ISO-27001 png-300x209BMC ISO-9001 png-300x209

Get started with Orbyt

  • Scalable technology
  • Comprehensive applications and services
  • Multi-channel
  • Multi-country