Teknisk informasjon

API-dokumentasjon

Denne dokumentasjonen er ment for utviklere og andre som er interessert i å bruke API-er for å samhandle med Orbyt. Fakturaer og andre dokumenter kan leveres til Orbyt gjennom en API, og du kan motta informasjon om dem gjennom andre API-er.