Velkommen til frokostseminar

Lær mer om mulighetene knyttet til aksesspunkt og Peppol-nettverket

Påmelding til gratis seminar

Frokost og faglig innhold fra DFØ og Orbyt


Dato: Onsdag 5. juni 2024

Tid: 08:30 til 10:00

Sted: Harbitzalleen 5, Oslo


Det er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som er Peppol-myndighet i Norge, og det er DFØ som administrerer godkjenning av nye aksesspunkter. Sammen med DFØ inviterer vi til frokostseminar for å prate om mulighetene med aksesspunkt og Peppol (Pan European Public Procurement Online). eFaktura for bedrift og andre elektroniske dokumenter kan i dag sendes mellom bedrifter ved hjelpe av PEPPOL aksesspunkt. Orbyt er en ledende leverandør av elektronisk fakturering i Norden, og vi vil dele vår innsikt med deg.


Vår CTO, Iselin Alnæs står på scenen sammen med Ann Kristine Halvorsen fra DFØ og prater om DFØs forvalterrolle, hvilke muligheter som finnes, og hva som blir viktig fremover.


Morgenens agenda:


  • – Innledning ved Orbyt / DFØ
  • – DFØ som forvalter av Peppol aksesspunkt i Norge
  • – Distribusjon av elektroniske fakturaer og andre dokumenttyper i Norge og Europa. Digitalisering, kundeopplevelse, betalingsgrad og geografisk rekkevidde
  • – Enhanced Peppol – håndtering av krypterte betalingsmeldinger
  • – Oppsummering


Velkommen til en hyggelig morgen med frokost, mingling og faglig innhold!